Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu?

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể thực hiện theo các bước chỉ dẫn dưới đây để thiết lập lại mật khẩu của mình:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể truy cập địa chỉ email mà bạn đã liên kết với tài khoản freelancerViet

2. Nhấp vào mục “Quên Mật Khẩu”. Bạn có thể tìm thấy ở trang Đăng Nhập

3. Nhập email freelancerViet của bạn.

Bạn sẽ nhận được một email từ no-reply@freelancerviet.vn với các bước hướng dẫn tiếp theo.