Tôi có thể sửa/ xoá công việc đã đăng được không?


Bạn có thể hạn chế nhiều freelancer gửi báo giá cho việc của bạn bằng cách thay đổi tùy chọn độ hiển thị hoặc đóng công việc. Nếu bạn không có kế hoạch thuê freelancer hoặc cần thêm báo giá cho công việc bạn vui lòng xóa dự án.

Cách chỉnh chế độ riêng tư cho dự án:

1. Nhấp vào menu Việc làm freelance > Quản lý công việc

2.Vào chi tiết công việc bạn muốn tùy chọn hiển thị, nhấn vào Tab Chi tiết công việc > Nhấp vào Công khai hoặc Riêng tư ở bên phải:

– Các công việc hiển thị Công khai xuất hiện trong các trang tìm kiếm công việc của freelancer.

– Các dự án hiển thị Riêng tư không xuất hiện trong trang danh sách việc làm, vì vậy bạn sẽ cần dành thời gian để tìm và mời tất cả các freelancer bạn cần.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi tùy chọn hiển thị từ Công khai sang Riêng tư, bạn vẫn có thể nhận được một vài báo giá. Điều này là có thể do freelancer có thể đã lưu URL công việc của bạn trước đó, hoặc công việc vẫn xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm bên ngoài freelancerViet (thường mất khoảng một ngày, có thể kéo dài đến 1 tuần để công cụ tìm kiếm không hiển thị công việc của bạn nữa).