Sau khi gửi báo giá, tôi phải làm gì tiếp theo?

Sau khi gửi báo giá bạn chỉ cần chờ khác hàng liên hệ lại với mình khi khách hàng thấy hồ sơ của bạn là phù hợp với công việc. Bạn cũng có thể xem các công việc mới cập nhật và tiếp tục báo giá cho các công việc khác nếu thấy phù hợp.