Nếu khách hàng gửi hợp đồng mời làm việc cho tôi, tôi cần phải làm gì?

Nếu khách hàng gửi hợp đồng mời làm việc, bạn và có thể thực hiện ba hành động:

1. Chấp nhận lời đề nghị, và việc thuê đã hoàn tất.

2. Từ chối lời đề nghị.

3. Nhắn tin cho Khách hàng để thảo luận về các điều khoản thay thế.

Khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng nếu họ gửi lời mời nhưng freelancer trả lời trễ hoặc không trả lời sẽ tạo ấn tượng không tốt.

Nếu bạn cảm thấy dự án không phù hợp với mình, hãy từ chối nó. Trả lời lời mời của khách hàng sớm để chứng minh sự chuyên nghiệp của bạn. Hơn nữa, nếu bạn nghi ngờ rằng lời mời là thư rác, hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Sau 3 ngày, lời mời sẽ được rút lại. Bạn sẽ không còn thấy thông báo mời đó nữa.