Làm thế nào để tạo hợp đồng mời nhận việc gửi đến freelancer?

Sau khi bạn xem xét các đề xuất của freelancer và tìm được freelancer phù hợp cho công việc, việc thuê freelancer rất đơn giản.

Mời Freelancer tham gia dự án:

1. Nhấp vào tab Công việc > Kéo đến phần công việc bạn muốn thuê freelancer> Chọn Chi tiết công việc

2. Nhấp vào Xem báo giá.

Bạn chọn freelancer thấy phù hợp, nhấn Tuyển freelancer và tạo hợp đồng mời nhận việc cho bạn freelancer đó.

Freelancer sẽ được thông báo về lời mời của bạn và có thể thực hiện ba hành động:

1. Họ có thể chấp nhận lời mời, và việc thuê đã hoàn tất.

2. Họ có thể từ chối lời mời của bạn và rút lại đề xuất của họ.

3. Họ có thể nhắn tin cho bạn để thảo luận về các điều khoản.

Lưu ý: Hợp đồng trên freelancerViet sẽ giúp bạn quản lý làm việc với freelancer, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra xem mô tả và giá trị công việc (hoặc tổng số tiền và các hạng mục quan trọng) có được cập nhật và hoàn thành hay không. Hãy ghi cụ thể tất cả chi tiết của công việc để đảm bảo tất cả các điều khoản hợp đồng rõ ràng và đầy đủ.

Khi bạn gửi một lời mời tham gia dự án freelancer có 7 ngày để suy nghĩ và chấp nhận.