Làm thế nào để gửi báo giá?

Khi bạn tìm thấy một công việc phù hợp như bạn muốn, sau đây là cách gửi báo giá:

1. Nhấp vào nút Gửi báo giá về công việc của khách hàng.

2. Đặt báo giá của bạn, hãy nhớ rằng khách hàng sẽ thấy mức giá đầy đủ của bạn bao gồm cả phí dịch vụ freelancerViet.

3. Trả lời các câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi và hoàn thành các thông tin được yêu cầu.

4. Viết thư giới thiệu cho khách hàng – hầu hết các freelancer đều nhân cơ hội này để nói với khách hàng lý do tại sao họ nên chọn freelancer đó cho công việc này. Bạn không thể chỉnh sửa thư này sau khi gửi nên hãy đọc lại nó một cách cẩn thận.

5. Thêm tệp đính kèm, chẳng hạn như mẫu công việc, vào báo giá của bạn nếu bạn muốn. Bạn KHÔNG cần phải đính kèm sơ yếu lý lịch (hồ sơ freelancerViet của bạn sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết). Hầu hết các loại tệp được chấp nhận, bao gồm .doc, .docx, .pdf, .txt, .ppt, .gif và .png.

*Lưu ý: Không được để lại thông tin liên hệ hoặc kiêu gọi để lại thông tin liên hệ trong nội dung báo giá. Trong trường hợp bạn vi phạm hoặc freelancerViet nhận thấy bạn có dấu hiệu vi phạm, freelancerViet có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của bạn mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của bạn.

.