Làm thế nào để chọn được freelancer phù hợp?

– Đánh giá các báo giá mà bạn nhận được (Công việc sẽ đóng nếu 10 báo giá được gửi). Đánh giá dựa trên Hồ sơ freelancer về các kinh nghiệm trước đây, các dự án đã làm và các nhận xét từ Khách hàng từ các công việc trước cũng là điểm bạn nên xem xét khi chọn freelancer

– Bạn cũng có thể tìm kiếm các freelancer đủ điều kiện và mời họ gửi đề xuất.

– Cân nhắc việc thuê một vài ứng cử viên hàng đầu để thử nghiệm (một hợp đồng thử nghiệm nhỏ, có trả tiền) để giúp đưa ra quyết định cuối cùng.