Làm thế nào để biết khách hàng đã nạp tiền đặt cọc?

Để kiểm tra xem tiền đã được đặt cọc cho từng hạng mục công việc hay chưa bạn cần vô công việc mà bạn cần kiểm tra, ở đây trạng thái tiền sẽ hiển thị rõ ràng là đã đặt cọc hoặc chưa.

Truy cập vào Quản lý công việc > Quản lý hợp đồng > nhấp chọn vào hợp đồng bạn đang muốn kiểm tra > xem trạng thái ở phần hạng mục công việc.

Ngoài ra, bạn có thể xem tất cả chi tiết về công việc

– Hạng mục quan trọng

– Tìm kiếm và gửi tin nhắn, tập tin.

– Xem lại lịch sử thanh toán cho hợp đồng đó.

– Xem thông tin liên quan đến ngân sách