Hướng Dẫn Mời Freelancer Báo Giá Cho Công Ciệc

Sau khi đăng việc thành công, ngoài việc chờ freelancer báo giá bạn có thể chủ động mời các freelancer mà bạn cảm thấy phù hợp vào báo giá cho công việc. Sau đây là cách mời freelancer báo giá cho công việc của bạn:

Bước 1: đăng nhập vào freelancerViet https://freelancerviet.vn/dang-nhap.html

Bước 2: chọn “QUẢN LÝ CÔNG VIỆC” > “VIỆC ĐÃ ĐĂNG”

B.2 Truy cập trang tổng hợp các công việc đã đăng

Bước 3: Chọn công việc mà bạn muốn mời freelancer vào báo giá và click vào biểu tượng “…”, sau đó chọn tác vụ “Mời freelancer báo giá”

B.3 chọn công việc, nhấp biếu tượng “…” và chọn tác vụ “Mời freelancer báo giá”

Bước 4: Tại đây hệ thống tự động đề xuất danh sách các freelancer phù hợp cho bạn. Bạn chỉ cần xem xét chọn người phù hợp và nhấp vào nút “Mời tham gia công việc”

B.4 Mời freelancer bạn thích vào báo giá cho công việc

LƯU Ý

  • KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN MỜI FREELANCER BÁO GIÁ
  • NHƯNG nếu bạn đã nhận đủ số lần báo giá cho công việc thì bạn không thể sử dụng tính năng mời freelancer báo giá nữa