Hướng Dẫn Kích Hoạt Công Việc

Sau khi mua và Kích hoạt Gói Đăng việc thành công (xem cách kích hoạt Gói Đăng việc tại đây), bạn cần thực hiện bước Kích hoạt công việc để công việc được đăng tải.

Để Kích hoạt công việc: Quản lý công việc > Công việc chưa đăng > chọn công việc mà bạn muốn đăng > Kích hoạt

Việc khách hàng tự thực hiện kích hoạt công việc sẽ giúp khách hàng quản lý và sử dụng số lần đăng việc hiệu quả hơn. Ví dụ, bạn có thể tạo sẵn mẫu đăng việc nhưng công việc này chưa cần gấp, có thể là tháng sau mới cần thì bạn vẫn có thể lưu trữ mẫu này và chỉ kích hoạt khi cần.