Hồ sơ làm việc của tôi bị từ chối duyệt, tôi phải làm sao?

Sau khi gửi, chúng tôi thường mất tối đa 72 giờ để xem xét hồ sơ làm việc của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận hoặc từ chối. Nếu chúng tôi thấy rằng hồ sơ của bạn thiếu thông tin cần thiết về kỹ năng và kinh nghiệm,trình độ học vấn.., hồ sơ làm việc của bạn sẽ không được chấp nhận.

Chúng tôi sẽ mời bạn cập nhật hồ sơ của bạn và gửi để chúng tôi duyệt lần nữa. Bạn có thể cập nhật và gửi lại hồ sơ của mình với đầy đủ thông tin cần thiết. Làm như vậy sẽ giúp hệ thống của chúng tôi xác định khả năng làm việc của bạn để hỗ trợ đề xuất dự án phù hợp theo ý muốn.

Khi bạn đã cập nhật kinh nghiệm và kỹ năng của mình, bạn có thể gửi lại hồ sơ của mình để đánh giá mới bằng cách đi tới trang Quản lý tài khoản và Cập nhật thông tin của bạn (Nếu bạn thay đổi thông tin trong hồ sơ, bạn sẽ mất khoảng tối đa 72 giờ để chúng tôi xem xét và phê duyệt cập nhật mới).