Đối tượng nào sử dụng freelancerViet?

– Nhà tuyển dụng: tất cả các khách hàng có nhu cầu tìm kiếm freelancer giải quyết các nhu cầu công việc thuộc nhiều lĩnh vực.

– freelancer: các bạn làm nghề tự do hoặc có nhu cầu tìm việc làm thêm tăng thu nhập

*Lưu ý: Một freelancer vẫn có thể là khách hàng mà không cần tạo hai tài khoản riêng biệt, và ngược lại. freelancerViet cho phép người dùng tham gia nền tảng với tư cách vừa là một freelancer và khách hàng, nhưng địa chỉ email phải giống nhau. Hơn nữa, freelancerViet KHÔNG chấp nhận người dùng sử dụng hai tài khoản riêng biệt. Bạn KHÔNG thể tạo nhiều tài khoản để bán các dịch vụ khác nhau, để hoạt động dưới các tên khác nhau (bạn luôn cần sử dụng tên thật của mình) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.