Điều gì xảy ra sau khi hồ sơ của tôi được duyệt?

Chúc mừng bạn!

Khi Hồ sơ freelancerViet của bạn được chấp nhận bạn có thể gửi báo giá cho các công việc ngay lập tức. Bạn có thể tìm các công việc bằng cách nhấp vào menu “Tìm việc freelance”