Điều gì xảy ra khi khách hàng huỷ hợp đồng làm việc?

Sau 7 ngày, nếu khách hàng huỷ hợp đồng làm việc mà freelancer không phản hồi thì hệ thống sẽ tự động đóng hợp đồng và hoàn cọc đến khách hàng.