Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi đăng việc thành công?

Xin chúc mừng, bạn đã đăng công việc thành công. Bạn có thể chờ freelancer báo giá hoặc có thể chủ động tìm kiếm freelancer phù hợp với các bước sau đây.

Mời freelancer làm việc cho dự án của bạn:

1. Tìm một freelancer mà bạn thích.

2. Nhấp vào nút Tuyển freelancer.

3. Để lại tin nhắn để giới thiệu công việc của bạn với freelancer.

Tìm những freelancer đã làm việc cho tôi

1. Nhấp vào menu Freelancers > Quản lý freelancer

2. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy freelancer bạn muốn thuê.

3. Nhấp Mời báo giá cho công việc để thuê freelancer đó.

– Lời mời được chấp nhận chuyển đến Xem xét báo giá.

– Lời mời bị từ chối: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo từ chối đến bạn.