Các quy tắc ứng xử khi hoạt động trên freelancerViet

Vui lòng đọc kỹ quy tắc ứng xử bên dưới trước khi tham gia freelancerViet. Chúng tôi có toàn quyền để khoá hoặc xoá tài khoản của bạn vĩnh viễn nếu vi phạm các quy tắc bên dưới. Với việc đăng ký tài khoản trên freelancerViet, bạn được coi là đã đọc hiểu và chấp nhận các quy tắc này.

1. Bảo mật tài khoản:

– Cập nhật hình đại diện với ảnh chất lượng cao kèm xác thực các thông tin đã cung cấp.

– Đừng cho phép bất cứ ai khác sử dụng tài khoản của bạn.

2. Thanh toán qua freelancerViet:

– Luôn thanh toán qua freelancerViet. Nếu freelancer của bạn đề xuất được trả tiền ngoài freelancerViet, hãy từ chối và cho chúng tôi biết.

– Bạn có thể yên tâm rằng các khoản thanh toán qua freelancerViet là an toàn, kịp thời và không gặp rắc rối. Vì freelancerViet yêu cầu tất cả các khoản thanh toán đi qua nền tảng của chúng tôi và cung cấp Bảo vệ thanh toán freelancerViet cho cả hợp đồng giá theo giờ và giá cố định.

3. Không thể thực hiện hợp đồng:

– Bạn nhận được thông báo rằng tài khoản bị khóa vì có thể chúng tôi phát hiện những tiềm năng vi phạm Điều khoản dịch vụ trên freelancerViet. Chúng tôi thực thi Điều khoản dịch vụ nhằm mục đích cung cấp một nơi làm việc trực tuyến an toàn và đáng tin cậy giữa freelancer và nhà tuyển dụng.

– Vì vậy, hãy đảm bảo bạn cung cấp các mô tả dự án chi tiết và hoàn thành tất cả các thủ tục thanh toán theo hướng dẫn của freelancerViet một cách chính xác.

4. Chia sẻ thông tin liên hệ:

– Giữ liên lạc với freelancer có triển vọng trong freelancerViet. Hồ sơ của bạn không bao gồm email, thông tin liên hệ của Skype hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào có cách liên hệ với bạn bên ngoài freelancerViet. Điều này bao gồm một liên kết đến trang web cá nhân của bạn hoặc hồ sơ hoặc chứng nhận của bên thứ ba (như LinkedIn).

5. Spam và quấy rối:

– Trong giao tiếp, đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng và lịch sự, chuyên nghiệp. Đừng nhắn tin quá mức (làm phiền) đến bất cứ ai.

6. Tuân thủ pháp luật:

– Tất cả các thông tin bạn đăng tải lên phải phù hợp với quy định của pháp luật Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu cố tình vi phạm.